Fjär­de ra­ka för dam­la­get

VOLLEYBOLL.

Vi i Sollentuna - - Sport -

Sol­len­tu­na VK:s dam­lag går fort­satt uselt i elit­se­ri­ens upp­takt. På de fy­ra förs­ta mat­cher­na har la­get ta­git noll po­äng och än­nu in­te vun­nit nå­got set. Se­nast blev det 0-3 bor­ta mot Sve­da­la för jum­bon SVK. På ons­da­gen möt­te de näs­tjum­bon De­ger­fors hem­ma, läs mer på vår webb.

FOTO: BENGT JÖRNÅKER

BANDY. He­le­nelunds IK vär­var Al­bin Rön­nqvist, 19, från elit­la­get Ham­mar­by. Läs me­ra på web­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.