Sol­len­tu­na | Vi­by Ris­vä­gen 1B

Vi i Sollentuna - - Bostad -

För er som sö­ker livs­kva­li­té, med ett av Vi­bys mest at­trak­ti­va lä­gen fin­ner ni den­na barn­vän­li­ga vil­la. Här bor ni på en lugn åter­vänds­ga­ta med Jär­va­fäl­tet som närms­ta gran­ne och fri ut­sikt över äng­ar och Sol­len­tu­na Rid­klubb. Bo­sta­den bju­der bland an­nat på fy­ra sov­rum, ett hel­re­no­ve­rat bad­rum och fi­na so­ci­a­la ytor i kök och var­dags­rum. Car­port och vid­byggt för­råd. Fan­tas­tisk och plan träd­gårds­tomt i so­ligt syd­väst lä­ge med jacuz­zi. Ett hem att bo och tri­vas i som mås­te upp­le­vas. Varmt väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.