ÅTERBLICKEN.

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

... be­rät­ta­de vi att man upp­täckt pro­blem med fukt och mö­gel i den gam­la sjuk­hus­bygg­na­den, i sam­band med om­bygg­na­tio­nen som in­led­des 2015. ”När vi gjor­de in­vän­di­ga riv­nings­ar­be­ten upp­täck­te vi mö­gel i fa­sa­den. Så nu får vi ri­va bort de­lar av yt­ter­väg­gar­na”, sa Niclas Lid­ström. Då var ny­öpp­ning­en för­se­nad från bör­jan av 2018 till and­ra kvar­ta­let 2018. Se­dan dess har pla­nen för­skju­tits yt­ter­li­ga­re och sjuk­hu­set är tänkt att stå klart förs­ta kvar­ta­let 2019.

FO­TO: LOCUM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.