VISS­TE DU ATT ...

Vi i Sollentuna - - Nyheter -

Sol­len­tu­na kom­mun har till­sam­mans med Sig­tu­na, Upp­lands Väs­by och Ar­bets­för­med­ling­en fått ett bi­drag på 30 mil­jo­ner för att ny­an­län­da snab­ba­re ska få ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.