Dyr­gri­par vär­de­ras på slot­tet

För­ra fre­da­gen ha­de Sol­len­tu­na­bor­na chan­sen att få si­na an­tik­vi­te­ter och vär­desa­ker be­döm­da av ex­per­ter från Stock­holms auktionsverk. – Vi ha­de kö he­la da­gen; det var jät­te­kul, sä­ger vär­de­rings­man­nen Bo Tell­ström.

Vi i Sollentuna - - Front Page -

ör tred­je gång­en var Stock­holms auktionsverk i Sol­len­tu­na för att lå­ta Sol­len­tu­na­bor få si­na fö­re­mål vär­de­ra­de. De åk­te runt i kom­mu­nen för att gö­ra hem­be­sök hos män­ni­skor, och fanns även på plats på Eds­bergs slott, dit vem som helst kun­de ta med si­na vär­desa­ker.

– Vi gjor­de in­te li­ka många hem­vär­de­ring­ar som ti­di­ga­re; det var nog un­der tio styc­ken. Men där­e­mot var det rus­ning till slot­tet. Det kom runt hund­ra per­so­ner dit. Vi ha­de kö he­la da­gen; det var jät­te­kul.

Det sä­ger vär­de­rings­man Bo Tell­ström, som mär­ker att da­gen blir mer po­pu­lär för var­je till­fäl­le. Ryk­tet spri­der sig, helt en­kelt.

Vär­det på de sa­ker som

FO­TO: STOCK­HOLMS AUKTIONSVERK

VÄRDERINGSDAG. För­ra vec­kan var det värderingsdag på Eds­bergs slott, och Sol­len­tu­na­bor­na kö­a­de för att få si­na fö­re­mål vär­de­ra­de.

FO­TO: BO TELL­STRÖM

VÄRDERINGSDAG. För­ra vec­kan var det värderingsdag på Eds­bergs slott, och Sol­len­tu­na­bor­na kö­a­de för att få si­na fö­re­mål vär­de­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.