Dubb­la SVK-seg­rar mot Lund

Vi i Sollentuna - - Sport -

Sol­len­tu­na VK:s se­ni­or­lag ha­de en bra vec­ka och vann al­la si­na fy­ra se­ri­e­mat­cher för­ra vec­kan. Da­mer­na tog sin förs­ta seg­rar ge­nom att slå De­ger­fors och Lund. Her­rar­na, som lig­ger trea, slog Vin­gå­ker och Lund och där­med ha­kar på i top­pen. Nya om­gång­ar vän­tar i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.