Sista chan­sen att no­mi­ne­ra din hjäl­te

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

Be­lö­na nå­gon som gjort en in­sats för ett tryg­ga­re Sol­len­tu­na! Pri­set på 10 000 kro­nor går till nå­gon som gjort en mo­dig in­sats el­ler bi­dra­git med en idé som ökat trygg­he­ten. Be­rät­ta vem du tyc­ker ska vin­na se­nast den 30 april på sol­len­tu­na.se/trygg­hets­pris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.