Gril­lat sma­kar li­ka gott al­la da­gar i veckan!

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna -

När din grill nu står på plats har vi lad­dat bu­ti­ken med allt gott du be­hö­ver. Vill du ha det ab­so­lut bäs­ta nöt­köt­tet – välj Black An­gus, det är su­ve­ränt pris­värt. Välj ste­kar för lång­tids­grill­ning el­ler ena­stå­en­de god ent­re­co­te el­ler biff. Själ­va gil­lar vi att gril­la flank­stek el­ler tri­tip stek. Flank­ste­ken är av­lång och lätt att gril­la. Tri­tip ste­ken är en me­le­rad och en mör bit av dju­ret. Som all­tid får du fi­na grill­tips på kö­pet. Rik­tigt här­li­ga ham­bur­ga­re på grov­ma­len Black An­gus-hög­rev. Gör det en­kelt för dig och köp kö­kets pann­fär­di­ga ham­bur­ga­re. Vill du gö­ra eg­na go­da bur­ga­re, köp vår grov­mal­da färs som mals me­dan du vän­tar. Du har många rik­ti­ga kor­var, välsma­kan­de och om­tyck­ta att väl­ja på. Vi väl­kom­nar Korv­hant­verk Stock­holm som ny le­ve­ran­tör. Provsmak­ning­en i bu­ti­ken av de­ras krav­märk­ta kor­var – par­me­san­korv, rostad vit­lökskorv och cho­ri­zo – gav mer­smak!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.