Gashy­brid från Sko­da – med 48-volts­bat­te­ri

Vi i Sollentuna - - Bil & Motor -

Kon­cep­tet Vi­sion X är en 4,25 me­ter lång crosso­ver som kom­mer i pro­duk­tions­form näs­ta år. Bi­len som blir lil­la­sys­kon till Sko­da­su­var­na Ko­diaq och Ka­roq har en ny typ av driv­li­na: en bland­ning av gas, ben­sin och el.

En 1,5-li­ters för­brän­nings­mo­tor på 130 häst­kraf­ter dri­ver fram­ax­eln. Den he­ter G-TEC och är spe­ci­alut­for­mad för gas­drift, men kan ock­så gå på ben­sin.

Ba­kax­eln drivs av en el­mo­tor kopp­lad till ett 48-volts mild­hy­brid­sy­stem med ett li­tet li­ti­umjon­bat­te­ri och en start­ge­ne­ra­tor.

Be­ro­en­de på un­der­lag kan bi­len va­ra fram­hjuls­dri­ven, bak­hjuls­dri­ven el­ler fyr­hjuls­dri­ven – ut­an ut­rym­meskrä­van­de kar­da­nax­el.

Vi­sion X kan dri­vas ute­slu­tan­de på el i upp till två kilo­me­ter, skri­ver Vi Bi­lä­ga­re.

FO­TO: SKO­DA

SMÅSYSKON. Ef­ter Ko­diaq och Ka­roq kom­mer nu Vi­sion X från Sko­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.