Di­vi­sion 1 nä­ra för SFK:s da­mer

Di­vi­sion 1-plat­sen är nu myc­ket nä­ra för Sollentuna FK. Dam­la­get be­hö­ver ba­ra ta tre po­äng på de tre sista mat­cher­na för att säkra plat­sen.

Vi i Sollentuna - - SPORT - An­ders Ek­ström

Sol­len­tu­nas da­mer har ba­ra en för­lust 2018 och den var mot topp­kon­kur­ren­ten FC Djurs­holm i vå­ras. Där­för kom lör­da­gens se­ger mot just ”Djur­san” (1-0, bor­ta) som en skön re­vansch.

Se­gern in­ne­bär ock­så att di­vi­sion 1-plat­sen är myc­ket nä­ra.

Tre om­gång­ar åter­står av di­vi­sion 2 mel­lers­ta Svea- land och just nu är av­stån­det ner till tred­je­plat­sen sex po­äng. Ef­tersom tre­an Väs­terås och två­an Djurs­holm mö­ter varand­ra i näst sista om­gång­en, så räc­ker tre pin­nar för att säkra avan­ce­mang­et upp­åt. Topp-2 i se­ri­en går se­dan upp till et­tan. I av­slut­ning­en vän­tar Väs­tan­fors (h) nu på lör­dag, där­på Gi­de­ons­bergs IF (b) samt Vak­sa­la (h).

FO­TO: LINN ERIKS­SON

NIO. SFK har nio ra­ka ut­an för­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.