50 år se­dan stu­den­ten

Den 20 sep­tem­ber sam­la­des 80 ”ung­do­mar” som tog stu­den­ten vid Hägg­viks­sko­lan år 1968.

Vi i Sollentuna - - Det Händer -

Träf­fen var på Scan­dic Star i Sol­len­tu­na. Ef­ter mid­dag med myc­ket min­nen och prat un­der­höll ett fem­man­na­band med kär­nan ur Shi­vers och Mar­que­es, re­dan på 60ta­let drag­plås­ter till skol­dan­ser­na.

FOTO: PRIVAT

STU­DEN­TER -68. Olof Molin­der, Christer Flygt och An­ders Mun­ke­sjö.

50 ÅR. Många min­nen av­hand­la­des un­der mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.