En­kelt att mä­ta ra­don

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - sol­len­tu­na.se/ra­don

Ef­tersom det finns ra­don i Sol­len­tu­na är det bra om du re­gel­bun­det mä­ter ra­don­hal­ten i ditt hus. Det är en­kelt att mä­ta. Det van­li­gas­te sät­tet är att an­vän­da spår­films­do­sor som be­ställs av ett mät­nings­fö­re­tag. Ra­don mäts un­der minst två må­na­der mel­lan ok­to­ber till april. Att mä­ta ra­don är fram­förallt bra för din häl­sa men även för att tryg­ga vär­det i din fas­tig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.