Unga skip­par to­bak

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - Är det värt det

Kam­pan­jen är i full gång. I Sol­len­tu­na är 87 pro­cent av ung­do­mar­na to­baks­fria och un­der­sök­ning­ar vi­sar att för­äld­rar­nas in­ställ­ning till to­bak är den främs­ta anledningen till att unga in­te bör­jar. För de som bör­jar med to­bak är grupp­tryc­ket främs­ta or­sa­ken. Många unga väl­jer e-cigg el­ler snus ut­an att ve­ta att det in­ne­hål­ler sam­ma skad­li­ga äm­nen som ci­ga­ret­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.