Är du se­ni­or och vill lä­ra dig mer om in­ter­net?

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - se­ni­or­netsol­len­tu­na.se

Väl­kom­men till In­ter­netcafé och Se­ni­orNet Sol­len­tu­na. Här lär se­ni­o­rer and­ra se­ni­o­rer mer om di­gi­tal kom­mu­ni­ka­tion och in­ter­net. Kom hit med din da­tor, surf­plat­ta el­ler mo­bil så får du hjälp med bå­de sto­ra och små IT-frå­gor. Du kan även pro­va på vår di­gi­ta­la ut­rust­ning. Allt är helt gra­tis. Vi finns i Tors Bac­ke på Tu­re­bergs­vä­gen 12. Öp­pet: mån­dag-tors­dag kl.11.00–14.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.