Te­a­ter för he­la fa­mil­jen

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - sol­len­tu­na.se/barn­kul­tur

Hös­ten är fullspäc­kad av kul­tur och te­a­ter för he­la fa­mil­jen. 10 no­vem­ber ser ni Im­se vim­se Mo­zart kl. 14.00 på Kul­tur­sko­lan, Rud­becks väg 143E. För barn 3-9 år.

Bar­nen får träf­fa Mo­zart som just har vak­nat ef­ter en djup sömn, ut­mat­tad ef­ter att ha va­rit på tur­né med si­na vän­ner i 250 år! Fö­re­ställ­ning­en är en lek­full in­tro­duk­tion till ope­ra i all­män­het och till Mo­zarts ton­språk i syn­ner­het. En pro­duk­tion från Läns­mu­si­ken med Ope­ra im­pro­vi­sa­tö­rer­na. Bil­jet­ter finns på:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.