Dags att kny­ta på sig skrid­skor­na!

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - sol­len­tu­na.se/skrid­sko

Nu är det full fart på Sol­len­tu­na­val­lens isar. Här finns två ishal­lar och en ban­dy­plan ut­om­hus. Ban­dypla­nen öpp­nar när väd­ret tillå­ter i no­vem­ber. Al­la är väl­kom­na att åka fram till 15.30 på var­da­gar. På hel­ger är all­män­he­tens åk­ning 12.00–13.45 in­ne i A-hal­len. För ak­tu­el­la ti­der, följ oss på web­ben. Kon­tak­ta Sol­len­tu­na skrid­sko­klubb, Sol­len­tu­na Hoc­key el­ler He­le­nelunds IK Bandy om du vill bör­ja trä­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.