Fler rös­ta­de i årets val

Vi i Sollentuna - - Hej Sollentuna - val.se

Sol­len­tu­na­bor­nas val­del­ta­gan­de öka­de i årets val, bå­de na­tio­nellt och lo­kalt i Sol­len­tu­na. För att öka val­del­ta­gan­det och en­ga­ge­mang­et kring va­let in­for­me­ra­de Sol­len­tu­na kom­mun om va­let på fle­ra oli­ka språk. I fle­ra val­di­strikt som ti­di­ga­re haft ett lågt val­del­ta­gan­de syns i år en tyd­lig ök­ning. Sam­man­lagt rös­ta­de 88,58 pro­cent av sol­len­tu­na­bor­na i riks­dags­va­let, jäm­fört med 87,66 vid va­let 2014. Det är en ök­ning på 0,92 pro­cen­ten­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.