UPP­DRAG: FÖR­SVA­RA VÅ­RA SKYDDSOBJEKT

Vi i Sollentuna - - Front Page -

Se­nas­te vec­kan har mi­li­täröv­ning­en i stads­mil­jö på­gått på fle­ra plat­ser i Stock­holms län. Här vak­tar en ”Quick Re­ac­tion For­ce” Po­lis­hög­sko­lans söd­ra en­tré.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.