Vi åt torsk­fi­lé med to­mat­sås

Re­stau­rang Pa­ra­dis, Pi­pers Väg 2, Bergs­ham­ra

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Lunch­patrul­len

Re­stau­rang Pa­ra­dis lig­ger li­te av­si­des ner mot Brunns­vi­ken med Pi­pers väg 2 som of­fi­ci­ell adress. Vid vårt förs­ta be­sök vi­sa­de det sig att ma­ten var slut – trots att en halv­tim­me åter­stod av lunch­ser­ve­ring­en. Men det får väl kanske an­ses som ett gott be­tyg åt koc­ken.

Nå­väl, Lunch­patrul­len ger in­te upp så lätt. Vi har be­sökt Pa­ra­dis fle­ra gång­er och re­stau­rang­en är väl värd en om­väg.

Ma­ten är bra til­la­gad och framför allt har vi fal­lit för det go­da brö­det (hem­ba­kat?). Sal­lads­buffén är rik­lig och in­ne­hål­ler li­te mer än det tra­di­tio­nel­la. Med and­ra ord en bra start på lun­chen som inger för­tro­en­de.

Och Pa­ra­dis ser­ve­rar bra mat till ett pris som lig­ger be­tyd­ligt läg­re än re­stau­rang­er­na när­ma­re cen­tra­la Sol­na.

Flund­ra­fi­lén med ris och to­mat­sås sma­ka­de bra och var pre­cis la­gom pa­ne­rad.

Även pas­tan med cho­ri­zo, mi­ni­majs, pap­ri­ka, lök och to­ma­ter var bra til­la­gad även om det kanske ha­de sut­tit bra med li­te mer klös i cho­ri­zon. Men det är som sagt en smak­sak. Re­stau­rang Pa­ra­dis slar­var i al­la fall in­te med ma­ten och det känns bra.

Un­der Lunch­patrul­lens be­sök ser­ve­ra­des hög­revs­bur­ga­re, ve­go­bur­ga­re och woo­kad biff med grön­sa­ker som li­te dy­ra­re lun­chal­ter­na­tiv.

De­lar av Lunch­patrul­len har be­sökt Pa­ra­dis med barn och upp­skat­ta­de att även de yng­re gäs­ter­nas mat ser­ve­ra­des snyggt upp­lagd och sma­ka­de bra. Det hör tyd­li­gen in­te till van­lig­he­ter­na.

Lunch­patrul­len åter­vän­der gär­na – om in­te an­nat för en lunch på ve­ran­dan en so­lig vår­dag med ut­sikt över Brunns­vi­ken.

UT­SIKT. Re­stau­rang Pa­ra­dis lig­ger vac­kert vid Brunns­vi­ken.

RIK­LIGT. Bra ut­bud på sal­lads­buffén.

GOD. Torsk­fi­lé med to­mat­sås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.