Nya ti­der på Sol­nas bib­li­o­tek

Vi i Solna - - NYHETER -

Från den 1 mars får bib­li­o­te­ken i Sol­na cent­rum och Bergs­ham­ra ut­ö­ka­de öp­pet­ti­der.

Bib­li­o­te­ket i Sol­na kom­mer ha lör­dags­öp­pet året runt kloc­kan 11–17. Ti­di­ga­re stäng­de bib­li­o­te­ket kloc­kan 16 på lör­da­gar.

På sön­da­gar öpp­nar cent­rum­bib­li­o­te­ket kloc­kan 11 i stäl­let för som ti­di­ga­re kloc­kan 12. Bib­li­o­te­ket stäng­er kloc­kan 16. Sä­song­en för sön­dags­öp­pet för­längs med två må­na­der och lö­per från 1 sep­tem­ber till och med 30 april.

På Bergs­ham­ra bib­li­o­tek upp­hör de be­man­na­de sön­dags­ti­der­na 11–15 och i stäl­let be­man­nas mån­da­gar­na mel­lan kloc­kan 10 och 17. Meröp­pet gäl­ler al­la da­gar 08.00– 22.00 för al­la be­sö­ka­re från 16 år och upp­åt .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.