Var äter du helst i Sol­na?

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Samu­el Klipp­falk, 37, kom­mu­nal­råd (KD), Frösun­da

– Jag äter gär­na på Chi­li Ma­sa­la i Ha­galund. Där har man bra in­disk mat.

Je­re­mi­as Kjell­mark, 36, pe­da­gog, Skyt­te­holm

– Om jag får väl­ja går jag helst på Stall­mäs­ta­re­går­den. De­ras brunch är jät­te­bra.

Bar­bro Svärd, 63, för­s­kol­lä­ra­re, Hu­vuds­ta

– Jag äter helst hem­ma. Jag går ald­rig ut och äter, högst en gång om året.

Leif Svens­son, 64, pen­sio­när, Skyt­te­holm

– Det får bli en Sol­na­korv hos Korv-Ing­var ef­tersom jag är en små­fat­tig pen­sio­när.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.