3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

LÖRDAGSMUSIK

Ha­galunds kyr­ka fyl­ler 110 år. Fi­ra med kö­ren Sol­na Vox och in­stru­men­ta­lis­ter. När: 27 feb­ru­a­ri kloc­kan 16–17. Var: Ha­galunds kyr­ka.

TE­A­TER­LEK

Dra­ma­pe­da­gog Agneta Silfver­berg be­rät­tar en sa­ga och se­dan klär vi ut oss och gör en egen te­a­ter. Blir du en ti­ger, prin­ses­sa el­ler prins? Var med och ska­pa en egen te­a­ter ihop med and­ra sport­lov­s­le­di­ga barn mel­lan 6 och 9 år. Kost­nads­fria bil­jet­ter häm­tas i bib­li­o­te­kets re­cep­tion fr om 23/1. Drop in i mån av plats. När: 2 mars kloc­kan 14–15. Var: Lil­la Li­la, bib­li­o­te­ket Sol­na

SPORT­LOVS­BIO

Kom till bib­li­o­te­ket för en my­sig bi­ostund med ani­me­rad film och bi­o­snacks. (Från 7 år). För­an­mä­lan till bergs­ham­ra.bib­li­o­te­ket@sol­na.se. När: 3 mars kloc­kan 15–16.30. Var: Bergs­ham­ra bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.