5

Vi i Solna - - NYHETER -

STU­DEN­TER spar­kas från läkar­pro­gram­met på Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet, KI, se­dan det av­slö­jats att de fus­kat vid hög­sko­le­pro­vet i hös­tas. Stu­den­ter­na fil­ma­de frå­gor­na med si­na mo­bi­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.