”Låt in­te må­sar­na ta över Sol­na”

Lust­hu­set på Överjär­va har gått ett olus­tigt öde till mö­tes, tyc­ker ”Trött”. Kun­de Sol­na in­te åstad­kom­ma ett lyck­li­ga­re slut än det­ta?

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Trött

Lust­hu­set på Överjär­va är den en­da bygg­nad som åter­står av an­ri­ka An­ne­ro vid Ha­ga Söd­ra. Där fanns den po­pu­lä­ra ser­ve­ring­en ”Mor på höj­den”. I sep­tem­ber såg lust­hu­set för­fal­let ut ef­ter många års van­vård, och i ju­ni stack ba­ra någ­ra res­ter fram ur en pre­sen­ning.

Kun­de Sol­na in­te åstad­kom­ma ett lyck­li­ga­re slut än det­ta? Olus­tigt…

FOTO: ALICE GÜNTHER RESPEKTIVE SOL­NA STADS BILDARKIV (BILDERNA ÖVERST TILL VÄNS­TER).

ÖVERJÄR­VA. Det van­vår­da­de lust­hu­set vid Ha­ga söd­ra ham­na­de till slut un­der en pre­sen­ning. Ett olus­tigt slut, tyc­ker ”Trött”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.