Sol­nas bi­lar lap­pas mest

Vi i Solna - - NYHETER -

Sol­na­bor­na lap­pas mest i he­la lan­det. 2016 gjor­de de 569 fel­par­ke­ring­ar per tu­sen in­vå­na­re. Det vi­sar Trans­port­sty­rel­sens siff­ror över an­tal ut­fär­da­de p-bö­ter som Ny­hets­by­rån Si­ren har satt i för­hål­lan­de till folk­mäng­den.

– I Sol­na är dag­be­folk­ning­en dub­belt så stor som natt­be­folk­ning­en, främst be­ro­en­de på de många ar­bets­plat­ser som finns här. Att det ut­fär­das fler par­ke­rings­an­märk­ning­ar per in­vå­na­re i jäm­fö­rel­se är lo­giskt, sä­ger Andre­as Eve­stedt, stads­mil­jö­chef i Sol­na stad, till Si­ren.

I Stock­holms kom­mun ut­fär­da­des 524 p-bö­ter per 1 000 in­vå­na­re un­der 2016. Lägst p-bö­ter i lä­net per in­vå­na­re har Ekerö kom­mun. Där ut­fär­da­des 11 p-bö­ter per 1 000 in­vå­na­re un­der för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.