Fär­re bi­drag

Vi i Solna - - NYHETER -

Un­der förs­ta halv­å­ret läm­na­de 151 per­so­ner i Sol­na bi­drags­be­ro­en­de. Kost­na­der­na för eko­no­miskt bi­stånd har på ett år mins­kat med tre mil­jo­ner kro­nor, skri­ver Mo­de­ra­ter­na i ett press­med­de­lan­de.

– Lågt bi­drags­be­ro­en­de är nyc­keln till ett själv­stän­digt liv., sä­ger Ari­on Chryssa­fis (M), ord­fö­ran­de i so­ci­al­nämn­den.

FOTO: JONAS CARLSSON

DANSKT. Ni­els An­der­sen ser­ve­ra­de dans­ka smör­re­bröd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.