Klas­sisk in­di­er stäng­er

Vi i Solna - - NYHETER -

En smått le­gen­da­risk Sol­na­re­stau­rang för­svin­ner den sista ok­to­ber. Då stäng­er in­dis­ka Nir­va­na på Ryt­tar­ga­tan i Råsun­da.

Nir­va­na var Sol­nas förs­ta in­dis­ka re­stau­rang när den öpp­nads för 24 år se­dan. Se­dan dess har re­stau­rang­en bli­vit ett kärt till­håll för bå­de Sol­na­bor och ut­sock­nes. Äga­ren Dev för­kla­rar var­för re­stau­rang­en nu stäng­er ef­ter drygt två de­cen­ni­er.

– Vi har länge ve­lat re­no­ve­ra men har in­te lyc­kats kom­ma över­ens med hy­res­vär­den. Han har in­te gett upp hop­pet om att bli kvar i Sol­na. – Vi be­hö­ver nya lo­ka­ler men då mås­te hy­res­vär­den hjäl­pa till, sä­ger han.

FOTO: LEIF OL­DEN­BURG

SLUT. Nir­va­na stäng­er ef­ter 24 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.