McCar­vil­le till­ba­ka i AIK

Vi i Solna - - SPORT -

BAS­KET. AIK:s dam­lag vär­va­de sen­sa­tio­nellt ame­ri­kans­kan Ja­nel McCar­vil­le för­ra sä­song­en. Ef­ter sä­song­en läm­na­de hon klub­ben, men nu har 34-åring­en be­stämt sig för att åter­vän­da. En vik­tig värv­ning för det ny­bliv­na Bas­ket­li­ga­la­get. Sä­song­en star­tar i sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.