Pils­ner­film

Vi i Solna - - NYHETER -

■ ” PILS­NER­FILM” är ett ök­namn på svens­ka ko­me­di­er från fram­för allt 1930-ta­let. Fil­mer­na ha­de låg sta­tus och i det re­strik­ti­va al­ko­holkli­mat som då råd­de döp­tes gen­ren till ”pils­ner­film”, trots att det fak­tiskt in­te pimplas sär­skilt myc­ket öl i fil­mer­na.

■ THOR MODÉEN, Elof Ahr­le, John Botvid, Ju­lia Cae­sar, Dag­mar Eb­be­sen och Åke Sö­der­blom var någ­ra av de of­tast fö­re­kom­man­de skå­de­spe­lar­na i då­ti­dens ”pils­ner­fil­mer”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.