Par­ti­er att väl­ja på

Vi i Solna - - NYHETER -

De här par­ti­er­na, el­ler no­mi­ne­rings­grup­per­na som det he­ter i Svens­ka kyr­kan, går det att väl­ja på i kyr­ko­va­let i Sol­na för­sam­ling: Ar­be­ta­re­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv, Cen­ter­par­ti­et, Frimo­dig kyr­ka, Fria li­be­ra­ler i Svens­ka kyr­kan FISK, Krist­de­mo­kra­ter i Svens­ka kyr­kan, Mil­jö­par­tis­ter i Svens­ka kyr­kan, Par­ti­po­li­tiskt obund­na i Svens­ka kyr­kan, Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, Väns­tern i svens­ka kyr­kan, Öp­pen kyr­ka - en kyr­ka för al­la, FRISK i Sol­na för­sam­ling, Grö­na krist­na. Grö­na krist­na, Väns­tern i Svens­ka kyr­kan, Öp­pen kyr­ka – en kyr­ka för al­la och Mil­jö­par­tis­ter i Svens­ka kyr­kan har dock inga kan­di­da­ter till kyr­ko­full­mäk­ti­ge. De kan­di­de­rar till stif­tet och kyr­komö­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.