Toppla­ce­ring

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

LO-disktrik­tet i Stock­holms län pla­ce­rar Sol­na på and­ra plats av lä­nets 26 kom­mu­ner när det hand­lar om upp­hand­ling­ar med fo­kus på so­ci­a­la krav. Ba­ra Jär­fäl­la kom­mun är bätt­re.

En­bart tek­nis­ka nämn­den har gjort 64 upp­hand­ling­ar un­der 2,5 år till ett sam­man­lagt vär­de av 1,5 mil­jar­der kro­nor. Ing­en av des­sa har över­prö­vats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.