Sil­ver­me­dalj för Sol­na­piz­zan

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Det blev ing­en guld­me­dalj – men en hed­ran­de andra­plats. Gustav Pe­ters­son från Re­stau­rang Asplund i Hu­vuds­ta är helt nöjd med att ha ska­pat lan­dets näst bäs­ta piz­za.

– Kon­kur­ren­sen var sten­hård. Al­la piz­zor höll hög kva­li­tet. En­ligt ju­ryn hand­la­de det om små mar­gi­na­ler, sä­ger Gustav ef­ter SM-silv­ret.

Täv­ling­en om lan­dets go­das­te piz­za av­gjor­des på Svens­ka Mäs­san i Gö­te­borg. Gustav Pe­ters­son ha­de sat­sat på en helt ve­ge­ta­risk piz­za ba­se­rad på svamp.

Han tog sig vi­da­re från se­mi­fi­na­len. Men i fi­nal­ra­cet mel­lan fy­ra tag­ga­de piz­zakoc­kar tog det stopp.

Wi­sam Gha­zoul från Vez­zo Bar e Risto­ran­te i Östersund snu­va­de Sol­na på gul­det.

SIL­VER. Gustav Pe­ters­sons ve­ge­ta­ris­ka piz­za med svamp­te­ma gav en andra­plats i SM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.