Rätt re­stau­rang på rätt plats

Poc­ket by Pon­tus, Eve­ne­mangs­ga­tan 31 Pon­tus in the Park har fun­nits i någ­ra år i Sol­na Bu­si­ness Park. För någ­ra vec­kor se­dan öpp­na­de den väl­kän­de krö­ga­ren Pon­tus Frit­hiof en ny re­stau­rang i Are­nas­ta­den, mitt emot Mall of Scan­di­na­via.

Vi i Solna - - NYHETER - Lunch­patrul­len

Ny­till­skot­tet har döpts till Poc­ket by Pon­tus och er­bju­der ett bist­ro­lik­nan­de kon­cept, som ver­kar pas­sa per­fekt in i tren­di­ga Are­nas­ta­den.

Vid lunch­tid har det va­rit knök­fullt och till och med svårt att få bord. Det är lätt att för­stå. Poc­ket by Pon­tus le­ver pre­cis som sys­ter­re­stau­rang­en i Sol­na Bu­si­ness Park upp till am­bi­tio­nen att la­ga god lunch­mat på färs­ka rå­va­ror.

Vid Lunch­patrul­lens förs­ta be­sök val­de vi ång­ad ble- ka med ört­bröd­smu­lor och pep­pa­rotspuré. En mild fisk som smäl­te i mun­nen. Högs­ta be­tyg till koc­ken.

Be­ty­get stod sig över näs­ta be­sök då vi åt en per­fekt la­sag­ne, pre­cis la­gom stark för att in­te bli trå­kig. Lunchrät­ter­na ser­ve­ras med go­da sal­ladsva­ri­an­ter i små skå­lar vid si­dan om.

Två ex­tra plus: Det go­da brö­det som patrul­len bac­ka­de två gång­er (okej, det var små ski­vor) och det re­jält till­tag­na kak­bor­det till kaf­fet. En trev­lig av­rund­ning på lun­chen. Per­so­na­len är dess­utom trev­lig ut­an att va­ra på­flu­gen el­ler till­gjord. Vi blev till och med la­gom mät­ta – vil­ket man in­te blir på al­la fin­kro­gar.

FOTO: LUNCH­PATRUL­LEN

PAS­SAR. Poc­ket by Pon­tus har ett kon­cept som pas­sar in i Are­nas­ta­den.

MILT. Ång­ad ble­ka, la­gom mild.

LA­SAG­NE. La­gom stark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.