MER Poc­ket by Pon­tus

Vi i Solna - - NYHETER -

LUNCH: Kött, fisk el­ler ve­ge­ta­riskt. Tre pris­ni­vå­er be­ro­en­de på när lun­chen in­tas: 110 kro­nor (11.00–11.45), 125 kro­nor (11.45–13.00), 99 kro­nor (13.00–14.00).

KÖ­KET: Väl­la­gat rakt ige­nom. Ma­ten ser­ve­ras av koc­kar­na över disk så det finns ut­rym­me för per­son­li­ga öns­ke­mål. TIPS: Den som vill äta i lugn och ro bör väl­ja ”La­te ex­presslunch” ef­ter kloc­kan 13. Dess­utom bil­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.