MER Per väl­jer

Vi i Solna - - BOSTAD -

BÄS­TA SÄ­SONG: 2016. ”In­te ett vin­nan­de år men än­då mitt bäs­ta år.”

BÄS­TA MATCH: ”Vår­der­byt mot Djur­går­den på Fri­ends 2016.” BÄS­TA MEDSPELARE: Chi­ne­du Oba­si och Ivan Obo­lo.

BÄS­TA MIN­NE: ”Själv­klart gul­det 2009. Det kom­mer jag ald­rig glöm­ma, en mil­stol­pe.” BÄS­TA TRÄ­NA­RE: Ri­kard Nor­ling. ”En vass trä­na­re och vi tän­ker fot­boll li­ka­dant.”

FOTO: MOSTPHOTOS

MERITERAD. Per Karls­son har re­pre­sen­te­rat al­la de svens­ka lands­la­gen ge­nom åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.