ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

... sik­ta­de AIK basket mot svens­ka bas­ket­li­gan med bå­da la­gen, när det var sä­songs­start i bas­ke­tet­tan. Då var de pre­cis kla­ra med ett in­ten­sivt ar­be­te med att slå ihop la­gen med Sol­na Vi­kings. Dam­la­get kva­li­fi­ce­ra­de sig se­dan till högs­ta li­gan, herr­la­get blev kvar i näst högs­ta di­vi­sio­nen.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.