Kläd­by­tar­dag

Vi i Solna - - NYHETER -

Vå­rens kläd­by­tar­dag blev en suc­cé – så nu kör Na­tur­skydds­för­e­ning­en på all­män be­gä­ran en höst­re­pris lör­da­gen den 7 ok­to­ber.

Kläd­by­tar­da­gen på­går 11–13.30 i Ekens­berg­s­kyr­kan på Park­vä­gen i Råsunda och fo­ku­se­rar en­bart på vux­en­klä­der.

In­läm­ning av klä­der i ut­byte mot en by­tes­bil­jett sker mel­lan 11 och 12.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.