MER Ba­det

Vi i Solna - - NYHETER -

INRAMAS av 25 me­ter långa flyt­bryg­gor i häst­sko­form. EN SAND­STRAND an­läggs mel­lan strand­lin­jen och pro­me­nad­strå­ket. STAKETET till Hu­vud­sta­ba­det flyt­tas upp 7–8 me­ter. DU­SCHAR, to­a­let­ter, om­kläd­nings­rum och 40 cy­kel­ställ kom­mer att fin­nas i an­slut­ning till ba­det. KLART i maj–ju­ni näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.