Hon gör mu­sik om att gå vi­da­re

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

ÅLDER: 27 år. BOR: I Sol­na

KAR­RIÄR: Be­stått av fle­ra sam­ar­be­ten med kän­da ar­tis­ter och bi­drag till film­mu­sik. Har även släppt al­bum med ban­det Mi­rei un­der 2016 och so­lo­de­bu­te­rar nu på eg­na bo­la­get Racoon re­cor­dings.

GIL­LAR: Tvätt­björ­nar, vil­ket ock­så märks på nam­net på hen­nes eget bo­lag. HON spe­la­de fi­ol till fil­mer­na, men har in­te skri­vit själ­va mu­si­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.