14 på­ver­ka­de fast i raz­zi­or

Vi i Solna - - NYHETER -

To­talt 14 på­ver­ka­de fö­ra­re. Det blev re­sul­ta­tet av po­li­sens nattraz­zi­or i Sol­na un­der för­ra hel­gen.

Raz­zi­or­na ge­nom­för­des un­der fre­dag och lör­dag natt i Sol­na och Al­vik. På fre­da­gen kon­trol­le­ra­des for­don som pas­se­ra­de vid Ka­ro­lins­ka. På lör­da­gen fanns kon­trol­ler bå­de vid Ka­ro­lins­ka och på Roslags­vä­gen vid Ål­kis­tan i Bergs­ham­ra.

To­talt fast­na­de 14 på­ver­ka­de fö­ra­re i kon­trol­ler­na vid Sol­nas in- och ut­far­ter. Yt­ter­li­ga­re 20 togs i Al­vik

– På­fal­lan­de många var unga per­so­ner. Av to­talt 34 på­ver­ka­de fö­ra­re i Al­vik och Sol­na var 14 föd­da på 1990-ta­let, sä­ger po­li­sens in­sats­le­da­re Pa­trick Iva­ni.

Sam­man­lagt kon­trol­le­ra­de po­li­sen 2 934 fö­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.