MER Klub­ben och rid­sko­lan

Vi i Solna - - FAMILJ -

SOL­NA fält­ritt­klubb fyl­ler 70 år och hål­ler till i Ul­riks­dal. HÄR finns även Sol­na rid­sko­la som be­dri­ver sin verk­sam­het på upp­drag av fält­ritt­klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.