Va­salunds IF un­der strec­ket

Vi i Solna - - SPORT -

Va­salunds fot­bolls­her­rar är re­jält på all­var in­blan­da­de i bot­ten­stri­den av di­vi­sion 1 nor­ra. Sön­da­gens match mot bot­ten­kon­kur­ren­ten Team TG blev mål­lös, vil­ket in­ne­bär att Va­salund nu lig­ger un­der ned­flytt­nings­strec­ket. Fem mat­cher åter­står av 2017, varav tre är mot topp­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.