Här blir gam­la klä­der som nya

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Åter­bruk är på mo­det i Sol­na. För­ra hel­gen var det kläd­by­tar­dag i Råsun­da och lop­pis i Bagar­torp.

Kläd­by­tar­da­gen ar­ran­ge­ra­des av Na­tur­skydds­för­e­ning­en Sol­na-Sund­by­berg. Vå­rens by­tar­dag blev en suc­cé och nu var det på all­män be­gä­ran dags för en re­pris i Ekens­berg­s­kyr­kan.

– Det går åt 10 000 li­ter vat­ten för att till­ver­ka ett par jeans. Så det är myc­ket vat­ten som spa­ras i dag, sa för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Lin­da Bell.

Da­ni­el­le Ro­sengren från Råsun­da ska fö­da barn i april och var in­tres­se­rad av helt and­ra plagg än jeans. Det blev två am­nings-tshirts och kanske en vin­ter­trö­ja.

– Jag läm­na­de in tre top­par, en klän­ning och en jac­ka som jag in­te har an­vänt på länge. Jag hop­pas by­ta mot fem and­ra plagg. Det här är top­pen, sa Da­ni­el­le.

Anna Säfström, även hon från Råsun­da, ha­de hit­tat två blu­sar till sig själv.

– Och så en skjor­ta till bror­san. Nu le­tar jag ef­ter en stor­vux­en per­son att pro­va på. I fri­tids­går­den Tor­pet ar­ran­ge­ra­de sam­ti­digt Barn­klä­der & Pryl­mark­nad sin tra­di­tio­nel­la höst­lop­pis. Lop­pi­sen har hål­lits vår och höst i många år och ryk­tet har spri­dit sig över he­la lä­net. Re­dan fö­re öpp­nings­dags kloc­kan nio stod de förs­ta be­sö­kar­na ut­an­för Tor­pet och tid­vis var det långa kö­er in till fri­tids­går­den.

– Vi är ett gäng mam­mor som kör det här. Jag kom med för tio år se­dan och då ha­de man re­dan hål­lit på i någ­ra år. I dag får pap­por­na va­ra hem­ma och pas­sa bar­nen, sa Malin Cur­lo.

”Det är myc­ket vat­ten som spa­ras i dag.”

FOTO: PA­TRIK AFTONKRANTZ

TRÅNGT. Kön ut­an­för Tor­pet var lång när lop­pi­sen öpp­na­de.

FOTO: LEIF OLDENBURG

LOP­PIS. Haiwei Liu fyn­da­de på höst­lop­pi­sen i Bagar­torp. Kanske blev det ett plagg till dot­tern Mol­ly, drygt fy­ra må­na­der.

FOTO: LEIF OLDENBURG

FYND. Da­ni­el­le Ro­sengren från Råsun­da ha­de hit­tat två am­nings-tshirts. Bar­net kom­mer i april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.