Fri­lufts­krav

Vi i Solna - - NYHETER -

Gör Jär­vas­ta­den till en port mot Jär­va­fäl­tet och Ur­sviks fri­lufts­om­rå­de. Det fö­re­slår Mil­jö­par­ti­ets To­bi­as Öst­berg i en mo­tion.

Bland an­nat vill To­bi­as Öst­berg ha spår­kar­tor, bätt­re skylt­ning vid Ul­riks­dals sta­tion, vis­sa till­gäng­lig­hets­an­pass­ning­ar för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning, ut­om­hus­gym, en grill­plats och ett el­ljus­spår

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.