MER Siff­ror­na

Vi i Solna - - NYHETER -

■ SÅ HÄR ran­kar Lä­rar­för­bun­det Sol­na stad i kon­kur­rens med lan­dets öv­ri­ga 289 kom­mu­ner. För­ra årets siff­ror in­om pa­ren­tes. ■ SAM­MAN­LAGT: 217 (202) ■ LÄRARTÄTHET: 251 (245) ■ UT­BIL­DA­DE LÄ­RA­RE: 267 (276) ■ LÖ­NER: 51 (68) ■ MERITVÄRDE, snitt, åk 9: 41 (17) ■ GODKÄNDA, al­la äm­nen, åk 9: 130 (113)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.