”Pla­ce­ring­en av ba­det är helt ga­len”

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Anit­ha Pi­er­re Hu­vuds­ta

An­gå­en­de pla­ce­ring­en av Strand­ba­det vid Hu­vuds­ta. Tänk om och gör rätt. Pla­ce­ring­en är helt ga­len, en­ligt min åsikt. Det blir trångt och ing­et ut­rym­me till sol­bad och lek. Ne­dan­för Jung­frudan­sen, Alp­hyd­de­vä­gen finns det en stor gräs­slänt där det finns ut­rym­me för sol­bad och plats för barn att springa bar­fo­ta i grä­set. Jag lär­de mig att simma där på 40-ta­let.

Många barn­fa­mil­jer vis­ta­des där un­der so­li­ga da­gar på som­ma­ren. Jag tyc­ker att den mo­de­rat­styr­da led­ning­en ska ut­re­da möj­lig­he­ten till att an­läg­ga strand­ba­det på äng­en vid Jung­frudan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.