väx­ter som är vack­ra i kru­ka på hös­ten

HÖS­TEN BE­HÖ­VER IN­TE BE­TY­DA BRUNT OCH TRIST. HÄR ÄR TRE VÄX­TER SOM FÖRGYLLER I HÖSTTRÄDGÅRDEN.

Vi i Solna - - BOSTAD -

BOLLKRYSS, Chry­sant­he­mum x mo­ri­fo­li­um

Sto­ra och små, boll­for­ma­de kry­san­te­mum i oli­ka fär­ger finns fram­för allt på hös­ten. Du får en otro­lig bloms­terprakt un­der hös­ten när de fles­ta and­ra väx­ter slu­tat blom­ma. Den tål ock­så en lät­ta­re natt­frost.

PRYDNADSKÅL, BRASSICA OLERACEA

Prydnadskål är ett rik­tigt smyc­ke för din höst­kru­ka med si­na blad som över­lap­par varand­ra och gör att den lik­nar en stor blom­ma. Prydnadskål kan stå fin över he­la vin­tern och pry­da en vintrig träd­gård.

ALUNROT, HEUCHERA SANGUINEA

Top­pen­växt för höst­kru­kan. Har ett vac­kert blad­verk som finns i fle­ra oli­ka fär­ger be­ro­en­de på sort. För­hö­jer and­ra väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.