Topp­chef tving­as gå

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Che­fen för barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en An­ne Rönn­berg läm­nar sin tjänst i för­tid. Den for­mel­la or­sa­ken är att hon lå­tit rekry­te­ra sin man som vakt­mäs­ta­re. ”Ex­tremt olämp­ligt”, sä­ger Sol­nas stads­di­rek­tör Kristi­na Ti­destav.

– Jag fin­ner mig i att jag mås­te slu­ta, sä­ger An­ne Rönn­berg till Vi i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.