215 ny­an­län­da till Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER -

215 ny­an­län­da per­so­ner kom­mer att an­vi­sas till Sol­na un­der 2018. Med det tar Sol­na emot tred­je flest ny­an­län­da i lä­net.

Ba­ra Stock­holm och Nac­ka tar emot fler an­tal ny­an­län­da. Siff­ror­na är ba­se­ra­de på Mi­gra­tions­ver­kets pro­gnos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.