Publik­värd at­tac­ke­rad

Vi i Solna - - NYHETER -

Po­li­sen fick en del att gö­ra in­ne på Fri­ends are­na un­der den all­svens­ka fot­bolls­mat­chen mel­lan AIK och IFK Gö­te­borg. En publik­värd och en ord­nings­vakt blev miss­hand­la­de vid ett in­gri­pan­de i IFK Gö­te­borgs klack­sek­tion. En per­son greps och publik­vär­den fick fö­ras till sjuk­hus. Un­der ett an­nat slags­mål in­ne på are­nan miss­hand­la­des en per­son i ett in­ternt bråk på AIK:s sek­tion, men där har po­li­sen in­te kun­nat gri­pa nå­gon miss­tänkt.

En per­son som va­rit ef­ter­sökt av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re upp­täck­tes in­ne på are­nan och fick där­ef­ter 18 må­na­ders till trä­des­för­bud. Det el­da­des ock­så en hel del med ben­ga­ler och det har upp­rät­tats en an­mä­lan om brott mot ord­nings­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.